The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Kraftlager

For dette trenger du en snor som er 9 fot lang (3 x 3) og rød. Du kan bruke en annen farge, hvis du bruker forskjellige farger til forskjellige formål. Det er best om du lager din egen ved å ta tre lengder slike (eller ull, hva du vil så lenge det er naturmaterial), og flett dem selv slik at de tre blir ett.

Mens du fletter, konsentrer deg om å legge din energi i fletten, slik at den blir en del av deg. Knytt en knute i hver ende, slik at den ikke løser seg opp. Forsikre deg om at den er 9 fot lang. Innvi “tauet” da du er ferdig.

Kraftlager
Noen tradisjoner bruker dette tauet som belte og bærer det rundt kappen i sirkelen. Best er det vel å reservere det til magisk bruk, da det er et magisk verktøy. Da det ikke brukes kan det oppbevares i et stykke rent tøy.

Et bruksområde for dette tauet er kraftlagring. Heksen sitter for seg selv (eller i hvert fall litt vekk fra andre) og messer mens hun holder tauet. Da kraften begynner å bygge seg opp, vil heksen ta en pause innimellom og knytte en knute på tauet.

Den første knuten knyttes i den ene enden (det kan være smart å merke denne enden på noen måte, slik at man vet hvilken man begynte med) med ordene ”Ved knute en, begynner formelen”. Hun vil så gå tilbake til messingen, kanskje vugge litt frem og tilbake eller fra side til side, til hun føler at det er på tide med en ny knute. Knuten knyttes i andre enden av tauet med ordene ”Ved knute to, blir det sant”. Så tilbake til messingen.

Mens hun messer, ser hun for seg hva hun vil ha og fokuserer kraften. Så fortsetter det, messing og fokusering og knytting av en knute. Mens kraften vokser, blir det flere knuter til det er ni knuter på tauet. De knyttes i et spesielt mønster med tilhørende ord.

Her er knutemønsteret med tilhørende ord:

Ved knute EN, begynner formelen
Ved knute TO, blir det sant true
Ved knute TRE, så må det skje
Ved knute FIRE, jeg lagrer denne kraft
Ved knute FEM, lever formelen
Ved knute SEKS, er formelen fast
Ved knute SYV, vil forandring skje
Ved knute ÅTTE, vi det skjebne være
Ved knute NI, hva gjort er mitt

Ved knyttingen av den niende knuten fokuseres all energi inn i tauet og knutene, med en sluttgyldig visualizering av målet. Kraften er rest og lagret i tauets knuter. Ramsen kan selvfølgelig varieres i det uendelige.

Det finnes gamle treskjæringer fra middelalderen, som viser at heksene solgte knytte tråder til sjømenn. Disse skulle ha vind i seg, slik at da sjømannen trengte vind knyttet han bare opp knutene og fikk den. En knute for en lett bris, to for sterk vind og tre for kuling!

Hvorfor skulle man ville lagre en formel? For enkelte arbeid er når man gjør de veldig viktig. For eksempel kanskje du vil at noe konstruktivt skal skje. Men den beste tiden for slik magi er nær nymåne, Utfør du din konstruktive magi ved økende måne? Nei, du gjør det tidlig, ved fullmåne med en snor. Nå er kraften der, hevet på riktig måte, men lagret for senere bruk.

Du har ni knuter. Selv om de er knyttet i et ritual, må disse løses en og en. En per dag i ni dager. Løs dem opp i samme rekkefølge som de ble knyttet, IKKE omvendt! Med andre ord, på første dagen knytter du opp den første knuten, den andre dagen den andre knuten og så videre. På denne måten blir den niende knuten spart til den niende dagen. Den knuten som har mest kraft og ble knyttet i ritualets klimaks.

Hver dag, før du knytter opp en knute, konsentrer deg om hva som skal skje mens du gynger frem og tilbake for å bygge opp kraft. Da du knytter opp knuten, slepper du ut kraften med et lite skrik. Husk at det er en god idé å vite hvilken ende som er hvilken, så merk tauet før du knytter knutene. Merk alltid samme ende.

En messe for knytting av knuter

Ved knute en
Begynner formelen
Ved knute to
Blir det sant
Ved knute tre
Så skal det skje
Ved knute fire
Styrkes den
Ved knute fem
Vokser den
Ved knute seks
Fikseres den
Ved knute syv
Stjerner i sky
Ved knute åtte
Skjebnens hånd
Ved knute ni
Er tingen min

Månesnor

Du kan forberede en snor under hver månefase, og på den måten alltid ha kraften fra hver fase tilgjengelig. Jeg anbefaler at du kun bruker disse da det er absolutt nødvendig, og forsøker å holde deg til månefasene når du kan.

For å lage en månesnor, bruk en ca 60 cm lang fagert ulltråd. Du kan bruke forskjellige farger hvis du vil, og lage fem snorer: Ny, Økende, Full, Minkende og Mørk. Eller du kan lage tre snorer med tre forskjellige farger: Ny og Økende kombinert, Full (alene), Minkende og Mørk kombinert. Det er nok å bruke tre.

For å lage en snor under riktig månefase, tenn ditt gudinnelys og sitt ved ditt alter eller arbeidsbord. Du kan også gå ut naken. Kalle på den gudinne som hører til den fasen du arbeider med. Dette kalles å lade snoren. For Ny og Økende kaller du Diana, for Full kaller du Selene og for Minkende og Mørk kaller du Hekate.

Det er en god idé å bruke din athame til dette, da prosessen ligner å trekke ned månen. På et vis trekker du henne ned for hver fase til å gå inn i din snor. Tegn et pentagram over månen, eller over flammen til det lys som representerer Henne, og så tegne en linje av kraft fra månen eller flammen til din snor mens du sier kraftordene.

Sabbatsnor

I tillegg til månesnorer kan man lage spesielle snorer ved sabbatritualene, som f.eks. Samhain. Man velger da en farge som stemmer med sabbaten.

Heksens stige

Sett deg i en komfortabel stilling og tøm hodet på tanker. Se for deg en ball av gyllent lys i ditt hjertesjakra. Si til deg selv ”Se, jeg er ett med universets krefter, ” og se for deg at ballen blir større og lyset kraftigere og stråler ut i alle retninger som en sol inni deg. La ballen vokse slik at den fylle ditt bryst, og la den bli sterkere og sterkere mens den vokser.

Ta så din snor (og andre ting du eventuelt skal bruke) og legg det foran deg. Beveg din hånd i en sirkel over snoren tre ganger motsols. Si noe som ligner på ”Se, jeg vasker og renser deg, sender ut for deg alle urenheter som kan være inni.” Se for deg at snoren blir omgitt av et gyllent lys som lyser sterkt, la så bildet tone vekk.

Beveg så hånden tre ganger medsols i en sirkel over snoren og si noe som ligner på ”Se, jeg velsigner og innvier deg til dette formål!”. Se for deg at snoren blir omgitt av et blåhvitt lys som skinner klart, la så bildet tone vekk.

Ta snoren i begge hendene, eller hold hendene på hver sin side av det, med håndflatene mot det. Se for deg en ball av hvitt lys mellom dine hender, som omringer snoren. Konsentrer deg på målet med formelen – fokuser så hardt du kan på dette i noen minutter. Se for deg at målet er inni ballen av lys, eller et bilde som representerer målet. Se målet som du vil at det skal være da det er oppnådd. Hvis målet f.eks. er en evne du vil ha, se deg selv som veldig flink på området. Mens du ser for deg dette, vet at målet er nådd og kun trenger å trekkes over i fysisk manifestasjon.

La bildet av målet og lysballen tone vekk, og plukk opp snoren. Fortsett å fokusere på målet og se det oppnådd. Mens du konsentrerer deg om dette, ta snoren og knytt en knute nær den ene enden av den. Si:

“Ved knute en begynner formelen.”

Se deg selv et skritt nærmere målet.

Knytt en ny knute en liten bit fra den første og si:
“Ved knute to, la kraften bestå.”

Fokuser enda hardere på målet og vet at hver knute bringer det nærmere. Knytt en tredje knute og si:
“Ved knute tre, så må det skje.”

Vet at med hver knute kommer målet nærmere deg. Se for deg det enda sterkere, og Vet at det virkelig er ditt. Knytt den fjerde knuten og si:
“Ved knute fire, åpne døren.”

Så den femte:
“Ved knute fem, lever den.”

Den sjette:
“Ved knute seks, fikseres den.”

Den sjuende:
“Ved knute sju, er gaven gitt.”

Den åttende:
“Ved knute åtte, bestemt av skjebnen.”

Knytt til slutt den niende knuten:
“Ved knute ni, nå er den min!”

Se så igjen for deg hvitt lys rundt hele snoren, og legg dine hender over eller ved siden av den med håndflatene mot den. Visualiser målet sterkt en gang til. Slipp så all din fokuserte energi og konsentrasjon rett mot snoren. Se for deg at energi flyter ut av deg som vann eller lys.

Da all energien har runnet fra deg og inni snoren, ta snoren og lukk den inn på en sikker plass. Det er best å grave den ned i jorden, og spesielt bra hvis du kan grave den ned ved foten av et tre. Dette symbolizerer målets fysiske manifestasjon.

Noen ganger kan du ville beholde din heksestige i ditt hus isteden for å grave den ned utendørs. Du kan gjøre dette ved å legge den i en blomsterpotte e.l. med jord, som du så oppbevarer på alteret eller en annen spesiell plass. Du kan også lage en spesiell eske eller flaske til den. Uansett må du fylle beholderen med jord og grave ned snoren i den.

Variasjoner på heksens stige

Teknikken som brukes til heksens stige har mange variasjoner. Disse kan øke effektiviteten av den ved at din tilknytting til den blir sterkere.

Variasjon 1

Lag din heksestige av flere snorer med forskjellige farger. For eksempel kan du utføre en fremgangsformel ved å kombinere en grønn snor (for fertilitet og overflod) med en gul snor (for suksess). For psykisk utvikling kan du velge en mørkeblå snor (for psykiske evner), en lyseblå snor (for kommunikasjon og lærdom) og en fiolett snor (for åndelig veiledning).

Variasjon 2

Isteden for å knytte en enkel knute, knytt inn noe i knuten. Du kan bruke perler, grener, fjær eller noe annet. Knytt en inn i hver knute mens du lager formelen. Bruken av fjær er en veldig gammel tradisjon for denne typen formel.

Pin It on Pinterest

Share This