The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Blomsteressenser

Blomsteressens | Moderessens | Lagerflasker | Medisinflasker

Blomsteressenser er svingningsremedier laget ved å fange energien eller auraavtrykket til medisinske planter i vann. (Eliksir av edelsteiner er noe lignende, men da brukes mineraler eller krystaller istedenfor blomster.)

De virker ved å overføre sine helende vibrasjoner til personens aura, og på så måte forårsake en skiftning i personens energimønstre. Da ”fastlåste” energimønstre vanligvis oppleves som emosjonelle eller psykologiske «blokkeringer», kan skiftningene forårsaket av en essens hjelpe personen med å fjerne disse blokkeringene.

Essenser er også gode verktøy for spirituell vekst, hvis de brukes over lengre tid, da de har en fabelaktig evne til å lære oss hva det betyr å være fullstendig menneskelig.

Blomsteressenser

Intuitive Readings

If you're looking for guidance, leave your email and I'll send you information about my intuitive readings.

Intuitive Readings

The information is on its way

Pin It on Pinterest

Share This