The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Kløver

Ruter | Kløver | Hjerter | Spar | Jokeren

Fargen Kløver er forbundet med elementet ild. Den representerer roten og sakral chakra som er inspirasjon og positive forandringer i livet. Ild er rensing og all inspirerende. Når du lytter til din inspirasjon, dine ønsker, er du i flyten av konstant ny innovasjon, når du kveler eller hindrer dine ønsker inviterer du ildens ødeleggende kraft

Kløver

Intuitive Readings

If you're looking for guidance, leave your email and I'll send you information about my intuitive readings.

Intuitive Readings

The information is on its way

Pin It on Pinterest

Share This