The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Runer som spådomsverktøy

Runer | Runeorakel | Runeformler | Lønnruner
Runer som spådomsverktøy | Å bli spådd i runer

Skrevet av Anita Ness

Ei må den runer risse
Som ikke å råde dem maktes
Mangen men det volder
I mørke tegn at hildes.
(fra Skallggrimssons saga)

Visste du at man kan spå med runer? Ja, de gamle skrifttegnene, vet du. Og at man kan risse dem selv; på steiner, trebrikker eller for den sags skyld tegne dem på pappbrikker.

I denne artikkelen skal jeg ta for meg litt historie om runer, hva man kan bruke dem til, og da med spesielt fokus på spådom, noe som kalles for runekasting.

Runenes opprinnelse

Vi vet ikke med sikkerhet når og hvor de første runene oppsto. De eldste funnene ble gjort i Øst-Europa, i Romania, Tyskland og Russland ca 100-200 e.Kr. Noen mener også de første runene ble funnet i alpelandene i sørlige Sveits og i Nord-Italia, mens en tredje teori er at de oppsto i sørlige Jylland. Men selv om de sikre funnene er fra ca 100 f.Kr, er det funnet runealfabeter som sannsynligvis er forløpere til de europeiske ca 900 f.Kr, i Yemen og Marib.

En teori går også på at de er mye eldre, og at de ble brukt i bronsealderen, men det har vi ikke bevis for.

I Norge har vi det eldste funnet av runer fra ca 400 e.Kr. Disse er synonyme med den eldre futhark, et 24-runers alfabet, som er vår europeiske fellesarv. To av futharkens tegn er ikke funnet i forståelige tekster i Norge; det er Pertha og Eoh.

Runealfabetet har gjennomgått en utvikling mot vår tid. Ca 550-700 så er det funnet en del overgangsversjoner mellom en 24-runers og en 16-runers futhark. Språket i Norge på 600-tallet var gammelnorsk. Ca år 900 kom kortkvistruner, og ved 1000-tallet vet vi at runene ble mer tilpasset det latinske alfabetet, og ble brukt frem til ca 1800.

Ordet Runer har flere betydninger: Skrifttegn, lærdom, skaldskap, mysterier, hemmelig kunnskap, fortrolig eller hviskende samtale.

Runenes anvendelsesområde

Runene er nok først og fremst brukt som skriftsspråk, men det er også sannsynligvis brukt  som magisk redskap og spådomskunst. Det finnes i dag mange utenlandske bøker, særlig amerikanske, som spesielt tar for seg runekasting og magisk bruk av runer. Mye av dette har utviklet seg som en del av newage-bevegelsen, og trenger ikke nødvendigvis å være historisk korrekt. Men det finnes historiske belegg for at runer ble brukt til spådom. Bl.a. så beskrev Tacitus av goterne måter å spå på, eller å få orakelsvar ved hjelp av runer, allerede på 100-tallet e.Kr. Tacitus har også beskrevet det nordlige folkets måter å bruke runer på til å spå sin skjebnefremtid eller få hjelp til vanskelige avgjørelser:

”For varsler og valg har de den største respekt. Deres måte når de kaster lodd er alltid det samme: de skjærer en gren av et nøttebærende tre og deler den opp i små stykker. Disse merker de med forskjellige tegn, og kaster dem så helt tilfeldig på et stykke hvitt klede.”

Det sies også at Odin er den som brakte kjennskapen om runenes mystiske egenskaper til det nordiske folket. Odin skal visstnok ha fått innsikten i runenes essens og deres magiske anvendelse gjennom en shamanistisk innvielse, hvor han ble konfrontert med døden og ble gjenfødt som et nytt og kraftfullt vesen. Han skal etter sigende fått kunnskapen fra de underjordiske.

Runekasting

Det virker som det er mest vanlig å bruke den eldre futhark, 24-runers alfabetet, når man bedriver runekasting i dag.

Noen deler også futharken opp i tre ætter.  Det er Frøy/Frøyas ætt som omhandler den nære familie. Her har vi blant annet Feh, som bidrar til rikdom. Så er det Hagals ætt, som omhandler de vanskelige aspekter i livet. Her finner vi bl.a. runen Perth, som er knyttet til skjebne, og som kan varsle godt hell .Deretter har vi Tyrs ætt, som handler om de større områdene, som plassen i samfunnet, spørsmål om lov og rett med mer. Her finner vi blant annet runen Man, som står for individets plass i samfunnet, og den kan vise til at det kommer hjelp fra andre.

Hver ætt regjerer over 8 runer.

Metode for runekasting

Det finnes flere metoder å kaste runer på.

Det første man gjør er å konsentrere seg og fokusere på et spørsmål. Man må gjerne tenne lys og lage et rituale rundt stunden, slik at man får innstille seg mentalt på det man skal i gang med. Det er fint å ha et klede, eller en duk man bruker til dette formålet som underlag. Mange mener at et hvitt klede er egnet. Etter å ha stilt spørsmålet , trekker man runene. Man kan gjøre det på to måter. Den ene måten er å legge alle runene med baksiden opp, og la hendene dine føre deg til den/de runene som skal trekkes. Den andre måten er å ha runene i en pose, og trekke de opp fra den.

Man kan trekke en rune, eller man kan legge dem i bestemte mønster, som i tarotlegg. Det enkleste er å trekke en rune opp fra posen. Man konsentrerer seg og fokuserer på spørsmålet, og trekker runen. Denne skal da gi deg det svaret du trenger. Man kan utvide med å trekke tre runer, en for fortid, en for nåtid og en for fremtid.  Eller man kan trekke flere runer for et mer avansert legg. Det finnes en del runelegg på nettsider på internett, og  i utenlandske bøker.

Eksempel på runekast:

Jeg stiller spørsmålet inni meg: ”Hvordan vil jeg få best utbytte av møte med X på lørdag?”

Jeg trekker en rune for fortid, en for nåtid og en for fremtid.

Den første er Ur. Ur kan stå for blant annet begynnelsen på en ny syklus eller prosess, nye krefter, vekst, utvikling, forandringer som kan forbindes med vanskeligheter, tålmodighet, utholdenhet, mot eller evne til å ta beslutninger for å komme videre.

Den neste runen som legges på nåtid er Eoh. Eoh står for vekst og transformasjon, og er knyttet til planteriket og menneskets ryggrad, endog hjelpere og vekster som har bevissthetsutvidende egenskaper.  Dette er en ”mystisk rune”. Den kan stå for en fase som er over, men at man tar med seg noe verdifullt videre.

Fremtidsrunen som jeg trekker er Ken. Oj, dette er også en spennende rune. Ken er en flamme eller en fakkel. Den kan vise til kunnskaper om det okkulte, veier til opplysning, vårt indre lys, avdekke våre hemmelige tanker og skjulte motiver, åpning og lysning i en situasjon og at man har kontroll over ilden, slik at man ikke brenner opp innvendig.

Siden runene også har flere betydninger, kan det være en utfordring å tolke dem rett. Den som er vant til å legge tarot, vil kjenne igjen dette. Her vil jeg se på helheten, om det er en rød tråd gjennom runene, og kjenne på hva som intuitivt føles rett i den aktuelle situasjonen.

En tolkningsmulighet i dette eksemplet kan være:

Forholdet til personen du skal møte er under forandring. For å få det beste ut av møtet, bør du være åpen, for det ligger nye ting i luften som vil avdekkes. Det rådes til å ”ha kontroll over ilden”, altså at man er rolig og behersket.

Noen opererer med negativ eller reversert betydning  av runene i et kast, men ikke alle gjør det. Andre mener at de ser betydningen ut fra posisjonen runen ligger i, og at eventuell negativ betydning vil komme frem der. I eksemplet mitt over, har jeg ikke brukt reversert tolkning.

Det finnes også systemer basert på numerologi, astrologi og tarot for runekasting. Disse har ingen historisk bevisbar opprinnelse, og er nok mer moderne konstruksjoner.

Runer og tarot

Det finnes noen teorier om at tarot er inspirert av runer. Det vises blant annet til den Hengte Mann i tarotstokken , som unektelig ligner på Odin som hang fra treet Yggdrasil. Den norrøne mytologien er som kjent mye eldre enn tarotens opprinnelse. Men selv om vi kan se en parallell her, så vil jeg heller si at tarot nok er inspirert av mange myter, og absolutt ikke bare den norrøne.

Moderne forfattere, bl.a Edred Thorsson, har beskrevet et system med korrespondanser mellom runer, tarot , astrologi m.m. Selv om det ikke er noe historisk belegg for en slik kobling, så er det likevel en interessant måte å utnytte og utvide flere spådomsverktøy på.

For eksempel så korresponderer Feh til Tårnet og stjernetegnet Væren.

Ur korresponderer med Yppersteprestinnen og Tyren. Ur står for en vill okse. Ur viser til psykisk styrke og fart og et stort uhemmet potensiale. I en lesing kan det vise til en tid med stor, kraftig energi og god helse, til frihet, handling, mot, styrke, forståelse og visdom. Det kan vise til plutselige, uventede forandringer sannsynligvis til det bedre. Reversert så vil det vise til det motsatte. Man mister krefter, det kan vise til sykdom eller brutalitet.

Ved å kjenne til tarotkortene og astrologiske korrespondanser, så vil man også lettere huske og forstå runenes betydning i et legg, hvis man bruker dette systemet.

Man kan også kombinere runer og tarot . Noen bruker å trekke runer for å gi utfyllende eller mer presise bekreftelser når man har lagt et tarotlegg. Mulighetene er mange.

Spådom eller veiledningverktøy?

Som tidligere nevnt er det mye som tyder på at våre forfedre brukte runer til å hjelpe seg i vanskelige avgjørelser og til å spå sin skjebne. Men hvilken nytte har vi av dem i dag?

Som i tarot, virker det som de er godt egnet til å gi råd i vanskelige spørsmål. De beskrives som veldig direkte og går rett på sak. De vil gi deg hurtig svar på det du spør om.

Ifølge Ingrid Halvorsen på www.sunnyway.com så brukes ikke runekasting til historiefortelling, men de virker dypt på det underbevisste plan. Runekasting er en gammel form for psykologi, og en lesing i runer kan ses på som en utviklingsprosess. Man har mulighet til å se hva som i fortiden innvirker på nåtiden, og som kan gi en retning i fremtiden. Fremtiden er ikke absolutt, så den kan vi ikke spå, men vi kan se tendenser som følge av årsak og virkning, og vi har mulighet til å skissere en utgang på et spørsmål, ved de råd runene gir oss.

Gjennom et runekast så vil det som ligger i ens underbevisste manifestere seg, og man blir mer bevisst på energien som ligger her og kan deretter gjøre mer bevisste valg. Og det er ikke noe overnaturlig eller mystisk i det, annet enn at det avdekker dype områder i vårt eget indre.


Kilder:

Dalua (red.): Magi & heksekunst.  Eutopia forlag, Tvedestrand ,1999
Edred Thorsson: Futhark- a handbook of Rune Magic. USA, 1984
Foredrag av Sissel Fure og Camilla Bruce, Trondheim, 28.04.06

http://arild-hauge.com
www.erilar.net

Linda Ursin – Art Witch, a multifaceted artist, photographer, designer


www.sunnyway.com/runes/

Pin It on Pinterest

Share This