The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Bryllup (Bardisk)

Alteret kles med hvitt stoff, en kalk og et trukket sverd. En liten talerstol bør skaffes til presten, slik at han kan holde sverdet og lese seremonien. Et lys skal være tent på alteret og to lys på hver side av alteret.

Mindre lys skal gis til, i hvert fall, bryllupsfølget og til hele forsamlingen hvis det er mulig.

  • Prester går til alteret
  • Brudgom med betjening går til alteret
  • Prosesjonsmusikken starter
  • Brudepikene går frem
  • Bruden med far går frem
  • Bruden med far går til alteret

PREST: I dag er dere omgitt av deres familier, venner og kjære. Alle har de samlets her i dag i Den Enes åsyn for å dele deres glede og bevitne deres ekteskap.

Hvem gir denne kvinne til ekte?

FAR: Jeg gjør.

(Brudens far skal her gi brudens hånd til brudgommen og så sette seg på sin plass)

ANDREPREST: Dette hellige bånd skal ikke inngås lettsindig, uten nøkternt og veloverveid, med åpenhet og ærlighet. Jeg forlanger nå at dere begge, på deres ære, bringer for dagen eventuelle årsaker mot eller hindringer for at dere skal bli lovlig forenes i dag.

BRUD/BRUDGOM: På vår ære, det finnes ingen.

(Presten skal her snu seg mot forsamlingen og si:)

PREST: Likeledes forlanger jeg av dere nå, på deres ære, at hvis noen vet en årsak til at disse to ikke kan lovlig forenes i dag, å si dette eller for alltid holde munn.

(En kort pause for eventuelle responser)

PREST: (N) og (N), livet har ingen enkel mening, uten er bygget opp av mange meningsfylte hendelser. Noen kan spesifiseres og planlegges. En av disse er ekteskap. Som dere vet kan ingen prest, rabbi eller offentlig representant gifte dere; bare dere kan gjøre dette. Ved en felles forpliktelse til å elske hverandre og å skape en atmosfære av omtanke og respekt, kan dere gi liv til deres ekteskap.

ANDREPREST: På denne, deres bryllupsdag, står dere i noen grad atskilt fra alle andre mennesker. Dere står i den fortryllede sirkelen som er deres kjærlighet, og det er slik det skal være. Men kjærlighet er ikke ment å være kun eiendommen til to personer. Den bør i stedet tjene som en kilde for felles energi, en form i hvilken dere kan finne styrke til å leve deres liv med mot. Fra denne dagen og fremover, må dere komme hverandre nærmere enn noensinne tidligere, likevel skal deres kjærlighet gi er styrke til å stå atskilte, til å søke deres egne unike skjebner og gi deres bidrag til det som alltid er en del av oss, og mer enn oss.

PREST: Et ekteskap som varer er det som kontinuerlig utvikles, i hvilket hver person kontinuerlig utvikles samtidlig som forståelsen for den andre vokser. Dyp kunnskap om hverandre er ikke noe man kan oppnå på kort tid. Ekte forståelse kan kun utvikles fullstendig gjennom år av intimitet. Denne underbare kunnskapen om en annen vokser ut av at man har så mye omsorg for den andre, at man ønsker å forstå så fullstendig som mulig den andres forviklinger.

ANDREPREST: Må dere velsignes med denne dype kunnskap om hverandre gjennom alle dager i deres liv.Vil dere nå gi deres ekteskapsløfter?

BRUD/BRUDGOM: Vi vil.

PREST: Hvilke tegn gir dere på at dere vil holde disse løftene?

BRUD/BRUDGOM: Vi gir disse ringene.

(Ringene skal nå gis til presten som skal ta seg for dem)

ANDREPREST: Denne ring brukes i denne seremonien fordi Sirkelen er vårt symbol for Ånden; den som var i Begynnelsen, er nå og alltid skal være, Kjærlighet, uten ende. I denne seremonien er det den kjærligheten som er udødelig og evig.

(Begge prestene skal nå holde hverandres hender, holde i ringene og si:)

PREST: VI ber nå om Den Enes velsignelse av disse ringene. De er bånd av sølv med Livets Tre støpt i relieff på deres overflater. La disse bånd representere evigheten, endeløs kjærlighet, og la trærne representere den næring du vil dele i denne Kjærligheten, nå og alltid.

BEGGE: Og så er det.

(Andrepresten skal nå ta ringene.)

(Og hvis det er en Sverdfesting, skal presten ta opp sverdet, gjøre en svingende bevegelse til værs og så plassere det med spissen ned foran seg.)

(Bruden og brudegommen skal snu seg mot hverandre og legge sine hender på sverdets kule. Så skal prestene legge sine hender over brudeparets)

(Andrepresten skal nå snu seg mot brudegommen og si:)

ANDREPREST: (N), Si etter meg:

(N), Jeg tar deg til min kone.
Jeg forplikter å dele mitt liv åpent med deg
Å tale sannhet til deg i kjærlighet
Og å ære og sette pris på deg i alle dager av våre liv.
Jeg lover å elske og ømt ta meg av deg
I gode og onde dager
I rikedom og fattigdom
I sykdom og helse
I alle stormer og vakre dager vi møter sammen
Så lenge vi lever.
Jeg lover å respektere dine behov,
Å støtte deg i dine anstrengelser
Og oppmuntre deg som et individ
Gjennom alle våre livs forandringer.
Med disse ord garanterer jeg min kjærlighet.

(Brudegommen skal nå ta ringen)

Med denne ring forseiler jeg mine løfter
Nå og for alltid.

(Brudegommen skal sette ringen på Brudens finger.)

(Presten skal nå snu seg mot bruden og si:)

PREST: (N), Si etter meg:

(N), Jeg tar deg til min mann.
Jeg forplikter å dele mitt liv åpent med deg
Å tale sannhet til deg i kjærlighet
Og å ære og sette pris på deg i alle dager av våre liv.
Jeg lover å elske og ømt ta meg av deg
I gode og onde dager
I rikedom og fattigdom
I sykdom og helse
I alle stormer og vakre dager vi møter sammen
Så lenge vi lever.
Jeg lover å respektere dine behov,
Å støtte deg i dine anstrengelser
Og oppmuntre deg som et individ
Gjennom alle våre livs forandringer.
Med disse ord garanterer jeg min kjærlighet.

(Bruden skal nå ta ringen)

Med denne ring forseiler jeg mine løfter
Nå og for alltid.

(Bruden skal sette ringen på Brudegommens finger.)

(Begge prestene skal så si:)

PREST: Må dere aldri sulte.

ANDREPREST: Må dere aldri tørste.

(Her kan det være et musikalsk mellomspill)

ANDREPREST: Nå vil jeg gjerne snakke om noen av de ting mange av oss ønsker dere.

Først ønsker vi dere en Kjærlighet som gjør dere begge til bedre mennesker, som fortsetter å alltid gi dere glede og livslyst, og gir dere energi til å møte deres ansvar i livet.

Vi ønsker dere et Hjem, ikke et sted av stein eller tre, men en øy av sinnsro og sunnhet.

Vi håper at dette Hjem ikke bare er en plass for privat glede og et tilfluktsted, Men snarere tjener som et Slott hvori verdiene i deres liv og familie genereres og vedlikeholdes.

Vi håper at deres hjem står som et symbol for mennesker som lever sammen i Kjærlighet og fred, søker sannhet og næring gjennom hverandre.

Vi håper at det har i seg elementer av enkelhet, overflod, skjønnhet, stillhet, farge og samstemmighet med livets rytmer.

Vi ønsker dere et Hjem med bøker, poesi og musikk, et hjem med alle de ting som representerer menn og kvinners høyeste anstrengelser.

Til slutt ønsker vi at deres liv blir velsignet med åndelig overflod og at deres åndelige engasjement blir forsterket gjennom dette ekteskap.

(Presten skal nå snu seg mot forsamlingen og si:)

PREST: La oss alle stå sammen for den avsluttende velsignelsen og avleveringen av Lyset.

(Forsamlingen skal stå. Bruden og brudegommen skal gå til alteret og tenne det ene lyset med sine lys. Så skal de tenne sine tjeneres lys og lysene til den første personen i hver rekke i forsamlingen. De skal så gå tilbake til alteret, slukke sine lys og legge dem på alteret og gå tilbake til sin plass foran prestene.)

ANDREPREST: Må vi alle anerkjenne at nærværet av Den Ene allerede har velsignet dere med nærværet av hverandre. Hold i deres minne helligheten i denne tillit og kjærligheten som ikke har noen ende. Må den fred som passerer all menneskelig forståelse stå ved dere nå og alltid.

BEGGE: Og det er den.

ANDREPREST: Og ettersom (N) og (N) har uttrykt sitt ønske å bli mann og kone, vise sin kjærlighet og hengivenhet ved å holde hender, avgitt løfter om troskap og oppofrelse til hverandre, og har beseglet disse løftene ved å gi og ta imot ringer:

PREST: I nærværet av denne samling vitner, ved kraften av min hellige forvalterstilling og med tillatelse fra staten, erklærer jeg dere nå for mann og kone.

Du kan kysse bruden.

(Bruden og brudgommen skal så tre tilbake fra alteret, fulgt av sine tjenere. Forsamlingen slippes ut rekke for rekke.)

Pin It on Pinterest

Share This