The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

År

Tid | Dager | Måneder | År

Før i tiden beskrev man år ved å oppgi hvor mange år som hadde gått etter en stor hendelse som den andre personen ville kjent til. Ett eksempel er at man sa fire år etter et stort slag. Nå er det noen hedninger som har begynt å bruke uttrykket EFVS (‘etter Vinlands fyrste sjå’). Dette teller årene etter Leiv Eriksson så Amerika for første gang, den 9. oktober år 1000. Denne regnemåten ble «oppfunnet» av Geirr Tveitt.

Hvis man bruker denne formen, ville 1. januar 2013 være 19. dagen i mörsugur 1013 EFVS.

Pin It on Pinterest

Share This