The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Omsorg og ekspedering

Dukkemagi | Materiale | Innvielse | Omsorg og Ekspedering | Dukkeformler

Etter at du er ferdig med din magi, pakk inn dukken i hvitt stoff og oppbevar den på en sikker plass. Du bør oppbevare den sikkert til magien har virket.

Ta den fra hverandre og grav den ned etter magien har virket. Vær sikker på at du har brutt den magiske forbindelsen mellom dukken og den person den representerer først. Dette kan gjøres med denne (eller en lignende) messe:

Omsorg og ekspedering

«Ved Månen og Stjernene
og Gudinnen i himmelen.
Bryter jeg nå denne lenk
med takk og kjærlighet.»

De kan brukes til samme type magi mer enn en gang. Det er ingen feil i å gjenta en formel (så lenge du ikke blir besatt av det du gjør). Noen hekser motsetter seg dette sterkt likevel.

Pin It on Pinterest

Share This