The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

År

Tid | Dagar | Månader | År

Förr beskrev man årstal genom att säga hur många år det hade gått efter en stor händelse som den andre personen kände till. Ett exempel kunde vara fyra år efter ett stort slag. Nu är den några hedningar som har börjat använda uttrycket EFVS (’etter Vinlands fyrste sjå’). Då räknar man åren efter Leiv Eriksson såg Amerika för första gång den 9e oktober år 1000. Detta sätt att räkna år blev ”uppfunnet” av Geirr Tveitt.

Om man använder den formen, blir 1a januari 2013 till 19e dagen i mörsugur 1013 EFVS.

Pin It on Pinterest

Share This