The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Lagdelte lys

Det finnes to grunnleggende typer av lagdelte lys. De kan ha tydelige linjer mellom lagene  eller lagene kan gå over i hverandre. Lag som går inn i hverandre er vanskeligere å få til, og nybegynnere bør holde seg til den første typen. En variasjon på begge typene er å bikke formen litt, slik at lagene blir diagonale.

Å lage lagdelte lys er det samme som vanlige formstøpte lys. Den eneste forskjellen er at timing og temperatur er kritiske. Som med all lysstøping må man eksperimentere litt for å få best mulig resultat. Temperaturen vil variere med forskjellige oppskrifter.

Å lage et lys med tydelige lag

På grunn av at timingen er så viktig, bør alle fargestoffer smeltes og holdes på helletemperatur. Hell det første laget og prøv å ikke få noe voks på kantene. La det kjøles til voksen er fast men fortsatt varm. Hell på neste lag og gjenta til du er ferdig. Avslutt på samme måte som et vanlig lys. Ikke la voksen kjøles så mye at den løsner fra sidene av formen mellom lagene. Det vil ødelegge resultatet og gjøre det vanskeligere å få lyset ut av formen. Selv om det vil ta noen forsøk før du lykkes er en god start 70 grader som helletemperatur.

Å lage et lys med blandede lag

Denne teknikken er vanskeligere fordi den krever en god del flere forsøk og feiling. Den grunnleggende ideen er å få til en lett sammenblanding av fargene. Det vanskelige er å få fargene til å blande seg litt, men ikke helt. En måte er å la laget kjøles til det er fast, men fortsatt varmt. Deretter heller man på neste lag. En god start er en helletemperatur på 87 grader. Høyere smeltepunkt lar delt smeltede laget å smelte inn i og blande seg litt med det faste (tidligere) laget.

Pin It on Pinterest

Share This