The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Blande eteriske oljer

Du tenger rene, tørre flasker med tettslutende lokk/kork for dine blandede oljer, du kan også ville ha dråpetellere og trakter. Ravfargede eller koboltblå flasker er best for å beskytte oljene fra lys og varme, som forårsaker oksidasjon (harskning).

Jobb på en ren og tørr overflate. Bruk en dråpeteller per flaske, for å forhindre at oljene forurenses av hverandre under blandingen.

Hvis du bruker blandede oljer, trenger du ikke å spe dem ut. Hvis du bruker essensielle oljer, må du spe dem ut (se informasjon om bæreoljer, over og under, og i formularet).

Blande eteriske oljer

Intuitive Readings

If you're looking for guidance, leave your email and I'll send you information about my intuitive readings.

Intuitive Readings

The information is on its way

Pin It on Pinterest

Share This