The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Monroes metoder för astral projektion

En av huvudbarriärerna folk som lär sig astral projektion möter är rädsla. Många är rädda för att de skal dö, eller skadas på ett eller annat sätt som ett resultat av deras projektion. Ingenting kunde vara längre från sanningen. The Canterbury Institute, som är berömt för sina ockulta studier, utförde ett test på projektion på över 2000 personer. Ingen blev skadad på något sätt, och tre år senare har ingen klagat över problem som följd av experimentet.

När du är på det klara med att du inte kan skadas av projicering, bör du följa Monroes tekniker steg för steg.

1a steget:

Slappna av i kroppen. Progressiv muskelavslappning tillsammans med djupandningstekniker (andas in 1, andas ut 2, andas in 3. till 50 eller 100) fungerar bra.

2a steget:

Gå in i stadiet just innan du somnar. (Det hypnagogiska stadiet.) Ett sätt att göra detta på är att hålla nedre delen av armen uppe, medan överarmen ligger på sängen/marken. Då du somnar faller armen ner och du vaknar.

Ett annat sätt är att koncenterra dig om ett objekt. När andra bilder börjar komma in i dina tankar har du nått fram. Se passivt på dessa bilder. Detta vill hjälpa dig hålla detta stadium av nästan-sömn. Monroe kallar detta stadium för Tillstånd A.

3e steget:

Fördjupa detta stadium. Börja rensa ditt sinne, observera ditt synfält genom stängda ögon. Gör inte något mer på en stund. Bara se genom dina stängda ögon på mörkret framför dig. Efter en stund märker du kanske ljusmönster. Detta är bara nervurladdningar. De har inte någon specifik effekt. Ignorera dem.

När de slutar har du kommit in i det som Monroe kallar Tillstånd B. Härifrån måste man gå in i ett ännu djupare stadium av avslappning som kallas Tillstånd C. Ett stadium av sådan avslappning att du förlorar allt medvetande om kroppen och sensorisk stimulation. Du är nästan i ett tomrum i vilket din enda källa för stimulation kommer att vara dina egna tankar.

Det ideella stadium för att lämna sin kropp är Tillstånd D. Detta är Tillstånd C när det är frivilligt nått från ett utvilat och förfriskat tillstånd och inte är en effekt av normal trötthet. För att nå Tillstånd D föreslår Monroe att du försöker nå det på morgonen efter en kort blund.

4e steget:

Gå in i ett stadium av vibration. Detta är den viktigaste delen av tekniken, och också den mest oklara. Många projisörer har märkt dessa vibrationer i början av en projektion. De kan upplevas som en mild kittling, eller som elektricitet forsar genom kroppen. Orsaken är ett mysterium. Det kan vara den astrala kroppen som försöker lämna den fysiska. För att komma till detta stadium ger Monroe följande vägledning:

 1. Avlägsna alla smycken och andra saker som kan beröra din hud.
 2. Mörklägg rummet så att inte ljus kan ses genom dina ögonlock, men stäng inte ut allt ljus.
 3. Ligg ner med kroppen på en nord-syd axl, med ditt huvud mot den magnetiska nordpolen.
 4. Lossa alla kläder, men förbli tilltäckt så att du är lite varmare än vad som annars hade varit bekvämt.
 5. Försäkra dig om att du är i en lokal, och en tid då absolut inget ljud kan störa dig.
 6. Gå in i ett stadium av avslappning.
 7. Ge dig själv en mental påminnelse om att du skal minnas allt som sker under den kommande sessionen som är gynnsamt för din välfärd. Repetera denna fem gånger.
 8. Börja andas genom halvöppen mun.
 9. Medan du andas, koncenterra dig om tomrummet framför dig.
 10. Välj en punkt ca 30 cm framför din panna, skifta så din referenspunkt till ca 2 meter.
 11. Vänd punkten 90 grader upp genom att teckna en inbillad linje parallell till din kroppsaxl upp och över huvudet. Fokusera där och sträck dig efter vibrationerna på den punkten och dra dem tillbaka in i din kropp.

Även om du inte vet vad dessa vibrationer är, kommer du att veta då du har fått kontakt med dem.

5e steget:

Lär dig att kontrollera vibrationsstadiet. Öva dig på att kontrollera dem mentalt genom att putta dem in i ditt huvud, ner till tårna, tvinga dem att gå i vågor genom hela din kropp och producera vibrationsvågor från huvud till fot. För att få denna vågeffekt, koncenterra dig om vibrationerna och tryck en våg från huvudet och vägled den ner till fötterna.

Öva på detta tills du kan göra dessa vågor på kommando. När du har kontroll över vibrationsstadiet är du klar att lämna kroppen.

6e steget:

Börja med en delvis separation. Nyckeln här är tankekontroll. Håll ditt sinne fast fokuserat på tanken att lämna kroppen. Inte låt det vandra. En flygande tanke kan få dig att tappa kontrollen över detta stadium. Börja utforska UKU’en (Utanför-Kroppen-Upplevelse) genom att släppa en fot eller en hand av den ”andra” kroppen.

Monroe föreslår att du sträcker ut lemmen tills du kommer i kontakt med ett känt objekt, som till exempel väggen vid din säng. Tryck den så genom objektet. Returnera lemmen genom att lägga den på samma plats som den fysiska, minska vibrationsstadiet och avsluta experimentet. Ligg stilla tills du har kommit tillbaka till normalen helt och hållet. Denna övning kommer att förbereda dig för full separation.

7e steget:

Åtskilj dig själv från din kropp. En metod är att tänka på att bli lättare och lättare efter att ha nått vibrationsstadiet. Tänk på hur trevligt det skulle vara att flyta uppåt. Håll denna tank för allt i världen, och låt inte några andra tankar avbryta den. En UKU sker naturligt på denna tidpunkt.

Wn annan metod är ”Rotationsmetoden” eller ”roll-out” tekniken. När du har nått vibrationsstadiet, försök vända dig som om du vände dig i din säng. Inte försök att vända dig fysiskt. Försök att vrida din kropp från toppen och ner, och rulla över i din andra kropp ut av ditt fysiska jag. Nu är du ute av kroppen men vid sidan av den. Tänk på att flyta uppåt, och du bör finna dig själv flytande över kroppen.

Källa: Leaving The Body: A Complete Guide to Astral Projection, D. Scott Rogo, Prentice Hall Press

Pin It on Pinterest

Share This