The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Årets gang

Hva gjør en heks/paganist/hedning (eller hva du nå kaller deg selv) i løpet av året?

Du finner noen opplysninger om det på sidene under. Alle gjør ikke det samme. Noen feirer kun sabbatene, andre kun esbat, og noen begge deler eller ingen av delene. Andre igjen tilhører en annen tradisjon som f.eks. protestisme, katolisisme, islam, buddisme, åsatru etc.

Alle har sin egen kalender.

Intuitive Readings

If you're looking for guidance, leave your email and I'll send you information about my intuitive readings.

Intuitive Readings

The information is on its way

Pin It on Pinterest

Share This